RM108.80
拜五方兄弟 Set0005
Price RM108.80
Product SKU Set0005
Availability In Stock
Shipping Fee
Malaysia Not Applicable
Quantity
Description

照片只提供参考,以实物为准
 

经衣 – 1包,彩色经衣 – 1包,五佰万 – 1条,壹万亿圆 – 1片,排庄冥币 – 2套,兄弟金 – 2支,甘库钱 – 1,衣仔 – 1支,七彩布 – 1支,七彩衣 – 1包,七彩往生福衣 – 1包,往生钱 – 1包,往生功德金 – 1包,解冤咒 – 1片,溪钱 – 2支,神魂执照 – 4片,花饼 – 1盒,糖 – 1盒,烟供香 – 1包,蜡烛 – 1包,中元旗 – F.O.C.